Szafraceum. Suplement Diety

Popraw sobie nastrój!

Szafraceum. Suplement Diety Szafraceum. Suplement Diety
Szafraceum. Suplement Diety
25.09.2014 15:25 Untitled-2

Studia czas zacząć – jak zachować równowagę

Rozpoczęcie studiów, zwłaszcza w nowym mieście, jest nieodłącznie związane ze stresem. Psychologowie uważają jednak, że trzeba go doświadczyć i oswoić, bo jest częścią procesu wchodzenia w dorosłość. Radzą również, aby studencką samotność wykorzystać na poznanie swoich głębszych potrzeb. A jeśli chodzi o strategię na odnalezienie się w nowym towarzystwie – zalecają pozostanie sobą.

Początek studiów (szczególnie w innym mieście) wiąże się ze znaczącymi zmianami życiowymi oraz nowymi obowiązkami i wymaganiami. Dla wielu młodych ludzi oznacza utratę dotychczasowej stabilności oraz niepewność. Wraz z rozpoczęciem studiowania zaczyna się od nich oczekiwać samodzielności i odpowiedzialności. Ponadto stale pozostają pod presją, są częściej oceniani i egzaminowani. Nic zatem dziwnego, że w tym czasie przychodzi im się mierzyć z intensywnym stresem. Zdaniem psychologów jest on zjawiskiem naturalnym i potrzebnym. Towarzyszy odejściu z domu, wiąże się więc ze zmierzaniem ku dorosłości. Trzeba jedynie nauczyć się nim zarządzać.

Jak to zrobić? Warto od razu założyć, że na początku studiów będzie nam ciężko. Dlatego nie należy stawiać sobie zbyt dużych wymagań. Trzeba dziękować sobie, jeśli coś dobrze zrobimy. Aby nie działać pod presją czasu, młodzi studenci powinni także nauczyć się planowania. Jest ono ważne także w sferze finansowej. Zarówno przy podejmowaniu decyzji, jak i wydając pieniądze, warto myśleć rozsądnie i zachować zimną krew.

W momencie rozpoczęcia studiów często doskwiera nam brak rodziny i przyjaciół. Zdaniem psychologów samotność w tym wypadku może być szansą. Bez najbliższych i dotychczasowych przewodników – rodziców można żyć inaczej niż wcześniej. Dzięki temu mamy okazję poznać nasze głębsze potrzeby.

Psychologowie odradzają stosowanie sztuczek, mających na celu wywarcie wrażenia na nowo poznanych rówieśnikach. Udawanie na dłuższą metę może okazać się męczące. Najlepiej pozostać sobą. Towarzystwa warto poszukiwać wśród osób o podobnych zainteresowaniach – w kołach naukowych, organizacjach i drużynach studenckich.

Najważniejsze jest, aby rozpoczynając studencki żywot, nie zachłysnąć się źle pojętą wolnością, nie popadać w skrajności, ale znaleźć wewnętrzną równowagę. Jeżeli sobie nie radzimy, poszukajmy wsparcia na zewnątrz. Porozmawiamy – choćby telefonicznie – z przyjacielem, ukochaną osobą lub rodzicami.

infografika2

W latach 60-tych XX wieku amerykańscy psychiatrzy Thomas Holmes i Richard Rahe opublikowali wyniki badań dotyczących najczęstszych czynników wywołujących stres (tzw. stresorów). Osoby badane oceniały w nich najczęstsze przyczyny stresu w skali punktowej, gdzie 100 oznaczało maksymalny poziom stresu. W kwestionariuszu Holmesa i Rahe’a na 43 czynniki wywołujące stres aż 9 można powiązać ze zmianami związanymi z rozpoczęciem studiów w innym mieście. Dla przykładu rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej ocenione zostały przez badanych na 26 umownych jednostek stresu, a zmiana mieszkania na 20 umownych jednostek stresu. Warto dodać, że w kolejnych badaniach – prowadzonych na ostrych dyżurach – Holmes i Rahe udowodnili statystyczny związek pomiędzy stresem a występowaniem chorób1


1. http://stressfree.pl/przyczyny-stresu-stresory-wg-holmesa-i-rahea/